II Archidiecezjalna Pielgrzymka Ludzi Pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Archidiecezjalnej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Henrykowa w dniu 21 maja 2017 r.

Henryków jest miejsce wyjątkowym. Tam, w pocysterskim klasztorze przechowywana jest słynna Księga Henrykowska, spisana po łacinie, z pierwszym zdaniem w języku polskim.

Tam właśnie, u stóp figurki Matki Bożej zwanej Królową Polskiego Słowa, pragniemy podziękować Panu Bogu za wszystko co nam daje i prosić o nowe łaski dla ludzi pracy naszego regionu. Continue reading “II Archidiecezjalna Pielgrzymka Ludzi Pracy”

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju.

Serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa życzy Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy ZPS „Karolina” Sp. z o.o. Ireneusz Besser