Skład Komisji Zakładowej

Władze NSZZ “Solidarność” w ZPS “Karolina” w kadencji 2018-22

1.Ireneusz Besser – Przewodniczący
2.Sotiris Siskos – Wiceprzewodniczący
3.Ryszard Kucaj – Wiceprzewodniczący
4.Katarzyna Chmielowiec – Sekretarz
5. Janusz Kurzeja – Skarbnik
6. Kamila Smereczniak – Członek
7. Iwona Świętak – – Członek
8. Lilianna Szewczyk – Członek
9. Bożena Rybka – Członek
10. Tomasz Dyrda – Członek
11.Sebastian Szukalski – Członek

Komisja Rewizyjna
1. Grażyna Karpińska – Przewodniczący
2. Katarzyna Besser – Członek
3. Grzegorz Bukała Członek